ក្តារសរសេរអេឡិចត្រូនិក ទំហំ 12 inch

តម្លៃ: 25 ដុល្លារ

លក្ខណៈពិសេស:
1. ល្អសម្រាប់ការជូនជាការដូរដល់កូនៗ ការដូរសម្រាប់កម្មវិធីខួបកំណើត និងជាតម្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅ
2. ជំនួសការសរសេរលើក្រដាស ដោយប្រើក្តារអេឡិចត្រូនិកវិញ
3. ល្អសម្រាប់កុមារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងការសិក្សា, ល្អសម្រាប់ការសរសេរ, អក្សរសាស្ត្រ, អក្ខរាវិរុទ្ធនិងការអនុវត្តគំនូរ។ ឱ្យកុមាររុករកការច្នៃប្រឌិតគ្មានដែនកំណត់របស់ពួកគេគ្រប់ទីកន្លែង
4. ថ្មកាន់បានរយៈពេលយ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំអាចធ្វើអោយអ្នកមិនពិបាកបញ្ចូលថ្ម អស់ថ្មអាចប្តូរថ្មបាន។
Size: 8.5 inch (221*146mm)
? តម្លៃត្រឹមតែ 15$
Size: 12 inch (280*185mm)
? តម្លៃត្រឹមតែ 25$
⚒️ ធានាជូនរយះពេល ៦ខែ
? មានលក់ដុំ និងលក់រាយ
? អាចដឹកជញ្ចូនជូនបាន!!!
☎️ ទំនាក់ទំនងតាម៖ 081 81 3010 / 092 97 4321 ☎️
Address: #5B, Street 265, Sangkat Tuek Laok III, Khan Toul Kork (ផ្សាសំណង់១២)

Facebook Massager