ក្តារសរសេរ LED បញ្ឈរ ទំហំ 60cm * 80cm

តម្លៃ: 75 ដុល្លារ

ក្តារ LED បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់ មានលក់ហើយ ទើបយកមកដល់ក្តៅៗ!!!
- សម្រាប់ដាក់បញ្ឈរនៅមុខហាង ឫដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំង
- អាចគូស និងលុប ឌីសាញ បានដោយសេរី
- មាន Free ហ្វឺត ៦ដើម
- មាន Remote Control អាចបញ្ជាប្តូរពណ៍ភ្លើងបាន
- ល្អសម្រាប់អាជីវកម្ម គ្រប់ប្រភេទ
ទំហំ៖ 60cm X 80cm
តម្លៃ៖
- លើជញ្ញាំង 65$
- បញ្ឈរ 75$
? មានលក់ដុំ និងលក់រាយ
? អាចដឹកជញ្ចូនជូនបាន!!!
☎️ ទំនាក់ទំនងតាម៖ 081 81 3010 / 092 97 4321 ☎️
Address: #5B, Street 265, Sangkat Tuek Laok III, Khan Toul Kork (ផ្សាសំណង់១២)

Facebook Massager