ឧបករណ៍កាត់បន្លែ និងផ្លែឈើ

តម្លៃ: 15 ដុល្លារ

ក្តៅៗទៀតហើយ ឧបករណ៍កាត់បន្លែ និងផ្លែឈើអោយមានទ្រង់ទាយ ១២ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។
ឧបករណ៍នេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកចំណេញពេលវេលាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការចម្អិនអាហាររបស់អ្នក។
Size: 27 x 10.5 x 11cm
? តម្លៃត្រឹមតែ 15$
? មានលក់ដុំ និងលក់រាយ
? អាចដឹកជញ្ចូនជូនបាន!!!
☎️ ទំនាក់ទំនងតាម៖ 081 81 3010 / 092 97 4321 ☎️
Address: #5B, Street 265, Sangkat Tuek Laok III, Khan Toul Kork (ផ្សាសំណង់១២)

Facebook Massager